Aktualności
Intencje
Kościół

Intencje – 10.09.2018

INTENCJE MSZALNE 10.09 – 16.09.2018

Pon, 10.09.2018

 7:00 Za + Marię Dryglak (int. gregoriańska)
 8:00 Za + Janusza Heydę
18:00 Za ++ rodziców Leokadię i Erharda Kolloch,++ z rodzin obu stron
18:00 koncelebra: Za + męża Stanisława Pszonaka oraz ++ rodziców i rodzeństwo obu stron
18:00 koncelebra: Za + Anielę Banaś w 30 dni po +, + Andrzeja Banasia w r+, ++ Wiktorię, Józefa, Ryszarda Weber

Wt, 11.09.2018
 7:00 Za + Marię Dryglak (int. gregoriańska)
 7:00 koncelebra: Za + Stanisława Sąkol (int.gregoriańska)
 8:00 Za + Sylwię Wachowicz w 13 r+
18:00 Za + Cyryla Jańczak w 1 r+
18:00 koncelebra: Za ++ Zofię i Czesława Sanockich, + Krystynę Zubrzycką
 
Śr, 12.09.2018, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej,
patronki diecezji gliwickiej

 7:00 Za + Marię Dryglak (int. gregoriańska)
 7:00 koncelebra: Za + Krystynę Mróz
 7:00 koncelebra: Za + Marię Osyra w 30 dni po +, jej + męża Augustyna
 7:00 koncelebra: W intencji Magdaleny Winczura w podziękowaniu za zdane egzaminy, z prośbą o dalsze błog. Boże i potrzebne łaski
 8:00 Za + żonę Krystynę w 3 m-ce po +, ++ rodziców Anastazję i Jana Kempskich, ++ rodzeństwo Jana i Sabinę, ++ teściów Katarzynę, Tomasza, Jadwigę i Michała
 8:00 koncelebra: Za + Stanisława Sąkol (int.gregoriańska)
18:00 Msza zbiorowa: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla: Teresy i Dariusza Pszonaków z okazji 20 rocznicy ślubu • Klaudii Ścisło z okazji 18 urodzin • Za ++ Helenę i Leopolda Barszniców, + Łucję Szybowską • Za + Łucję Czopek w 6 m-cy po + - od sąsiadów • Za + męża Bogumiła Uljareviĉ w 7 m-cy po +

Czw, 13.09.2018, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
 7:00 Za + Marię Dryglak (int. gregoriańska)
 7:00 koncelebra: Za + Różę Wiśniewską z okazji urodzin oraz za + męża Czesława
 8:00 Za + Alicję Dupłecę w 3 r+
 8:00 koncelebra: Za + Stanisława Sąkol (int.gregoriańska)
17:00 Za + Bogusława Lewczuka w 18 r+
18:00 Za pośrednictwem Matki Boskiej Fatimskiej – o potrzebne łaski

Pt, 14.09.2018, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 7:00 Za + Marię Dryglak (int. gregoriańska)
 7:00 koncelebra: Za + męża Aleksego Kuźniecowa, ++ rodziców Annę i Michała, + męża Bronisława Szumny, ++ rodziców Amelię i Zachariasza oraz ++ z tych rodzin
 8:00 Za + Barbarę Szpilę w 3 m-ce po +
 8:00 koncelebra: Za + Stanisława Sąkol (int.gregoriańska)
18:00 Za + Janinę Majewską w 6 m-cy po + - od sąsiadów
18:00 koncelebra: Za + Janinę Kuśnierz w 5 m-cy po +

Sob, 15.09.2018, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
 7:00 Za + Marię Dryglak (int. gregoriańska)
 7:00 koncelebra: W intencji Zuzanny, w podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i szczęśliwą godzinę śmierci, a także za ++ rodziców Jana i Zofię Partyków i ++ z rodzin obu stron
 8:00 Za ++ Barbarę Bluz, Marka Teleśnickiego oraz innych pracowników i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach
 8:00 koncelebra: Za + Stanisława Sąkol (int.gregoriańska)
18:00 Za ++ Marię, jej + męża Emila, ich ++ synów Karola i Gintera, ++ Klarę i Pawła Rzytki, ich ++ synów Jerzego i Franciszka oraz + żonę Janinę
18:00 koncelebra: Za + syna Zbigniewa Mojeścika w 3 r+, + syna Kazimierza i ojca Jana, ++ rodziców Stefanię i Władysława Kubiczów, braci: Czesława, Witolda, Jerzego, ++ Marię Szulc i Gerharda Fibaka, + męża Józefa Drzewieckiego, Jana i Lesława Grabowskich, Karola i Mariana Hojnackich, Edwarda i Waldemara Porębskich, + zięcia Romualda Porębskiego

Nd, 16.09.2018
Kolekta przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej

 7:30 Za ++ Sabinę i Wincentego Kozłowskich, ++ z pokrewieństwa obu stron, ++ Hildegardę i Rudolfa Pawlików, Leokadię i Kazimierza Szczepańskich, Stefanię i Zenona Kozłowskich, Mariana Zacharskiego
 7:30 koncelebra: Za + Marię Dryglak (int. gregoriańska)
 7:30 koncelebra: Za + Stanisława Sąkol (int. gregoriańska)
 9:00 W intencji Janusza Stelmaszka z okazji 35 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i o zdrowie także dla całej rodziny
 9:00 koncelebra: Za + Marię Majgier w 23 r+, ++ rodziców Jana i Katarzynę, Józefa i Katarzynę, Marię i Janusza Welna, Magdalenę Majgier, Marię Sadową, Krystynę Stekman, Janinę Pietras
10:30 W intencji Danuty i Janusza Wojtasińskich z okazji 25 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i o zdrowie także dla całej rodziny
10:30 koncelebra: W intencji Justyny i Roberta Janików z okazji 25 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i o zdrowie
12:00 Msza zbiorowa: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i o zdrowie dla: Katarzyny i Daniela Rybakowskich z okazji 1 rocznicy ślubu oraz całej rodziny • Marcina i Franciszka Szwedów z okazji urodzin • Zuzanny z okazji 6 urodzin oraz całej rodziny • Antoniny Ciepko z okazji 1 urodzin • Ernesta Wiesławskiego z okazji 1 urodzin • Kaliny Mruk z okazji 1 urodzin • Za + Pawła Rutkowskiego • Za ++ Aleksandrę, Mirosława i Juliana Kuczerów, Danutę, Mariannę i Józefa Kuprewiczów • Za + Michalinę Pańków, Stanisławę, Adama i Janusza Dopart • Za ++ Stanisławę i Adolfa Morozów, + Antoniego Janczarka • Za + Kazimierza Błażkiewicza w r+ • Za + Irenę Szczerską w 3 r+, ++ Helenę, Ludwika, Zbigniewa Szczerskich, ++ z rodziny Borysiuków i Hubickich, Tomasza, Tadeusza Van Desel, Ryszarda Maślika • Za + Helenę Bereznowską w 5 r+ • Za ++ Marka, Stanisława i Sławomira Dudków, ++ Helenę i Jana Tatarów • Za ++ Anastazję, Wincentego Świetlików, Mariannę, Helenę, Wincentego Lewandowskich, Ryszarda Ciepko w r+, Kazimierza Kapcia, Władysława Kwartę z okazji urodzin • Za + Leona Nieśmiałowskiego, jego ++ rodziców i teściów
18:00 Za + Annę Afiniec w 5 r+, + Urszulę Afiniec w 8 r+, Tadeusza Afiniec w 14 r+, ++ Helenę Mazur i Kornelię Pietroń

Msze Święte

niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00 (suma), 18:00

dni powszednie:
7:00, 8:00, 18:00

z wyjątkiem czwartku:
7:00, 8:00, 17:00 (w okresie IX - VI)
7:00, 8:00, 18:00 (w okresie VII - VIII)

Sakrament pokuty

Kwadrans przed każdą Mszą świętą
oraz w soboty od 17:00

Kancelaria parafialna

poniedziałek, środa: 16:00 - 18:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 11:00

W lipcu i sierpniu

poniedziałek, środa: 16:00 - 17:30
piątek: 9:00 - 11:00